Klub 365 dla organizacji sportowych – 29/07/2013

Mateusz Nowak – prezes RC Częstochowa poza działalnością klubową jest także założycielem i jednym z twórców start-up’u Klub365. Jest to internetowe narzędzie dedykowane dla klubów i organizacji sportowych, wspomagające zarządzanie zadaniami i efektywność pracy.

Wraz z zespołem sportowych pasjonatów pracuje w tej chwili nad drugą wersją aplikacji Klub365, pierwszą która zostanie udostępniona nieodpłatnie zainteresowanym organizacjom w celu przeprowadzenia testów i weryfikacji sformułowanych przez zespół hipotez.

Zainteresowane Kluby mogą zapoznać się ze szczegółami projektów na stronie aplikacji – www.klub365.pl

Na wszelkie pytania gotów jest też odpowiedzieć Prezes Rugby Club Częstochowa [kliknij].

Bookmark the permalink.

Comments are closed.