Ważne decyzje Zarządu Związku – 23/12/2013

Na piątkowym posiedzeniu Zarządu Związku podjęto szereg ważnych decyzji dotyczących najbliższych miesięcy w polskim rugby.

Najważniejsza dotyczy Walnego Zgromadzenia Delegatów. W oparciu o opinię Kancelarii prawa gospodarczego i sportowego Dauerman [kliknij] oraz sugestie Ministerstwa Sportu i Turystyki zdecydowano o zwołaniu nadzwyczajnego WZD w dniu 22 lutego 2014 r.
Sposób i termin zgłaszania delegatów oraz tematyka Zgromadzenia zostaną przedstawione na początku przyszłego roku z zachowaniem 30-dniowego wyprzedzenia wymaganego zapisami statutowymi.

Maciej Brażuk, były kapitan drużyny narodowej i organizator jesiennych meczów reprezentacji został oficjalnie mianowany menedżerem reprezentacji seniorów. Zakres zadań jakie zostały powierzone Menedżerowi obejmuje:
- organizację meczów seniorów w latach 2014 i 2015,
- budowę korzystnego wizerunku rugby,
- prawo negocjowania umów w imieniu PZR, które podpisują uprawnieni przedstawiciele Zarządu,
- prawo opiniowania i kształtowania planów przygotowań i startów reprezentacji z uwzględnieniem opinii pionu szkoleniowego (trener, wiceprezes ds. sportowych, kierownik wyszkolenia).

Po rezygnacji z zasiadania w Zarządzie PZR Krzysztofa Serafina funkcję wiceprezesa ds. sportowych objął Bogdan Jancen.

Ponadto dokonano analizy ostatniej konferencji licencyjnej zgłaszając szereg uwag, które mogą się przyczynić do podniesienia poziomu szkoleń w kolejnych latach. Jednocześnie ze względu na ostatnie decyzje kierownika wyszkolenia, Macieja Powały-Niedźwieckiego dotyczące kalendarza rozgrywek i uprawnień trenerskich oraz jego pismo z dnia 19 grudnia br. dotyczące gotowości do rezygnacji z zajmowanego stanowiska Zarząd zdecydował o nie przedłużaniu z Nim umowy na rok 2014 i ogłoszeniu konkursu na stanowisko Kierownika Wyszkolenia. Aplikacje mogą być składane w biurze Związku do 15 stycznia 2014 r.

Zarząd przyjął też kalendarz wiosennych akcji i rozgrywek seniorów [kliknij], który niestety może jeszcze ulec modyfikacjom w zależności od kwoty przyznanej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki na realizację zadań Związku w roku 2014.

Wreszcie po analizie propozycji zgłoszonych przez członków Związku do 15 listopada Zarząd zdecydował się poprzeć niektóre zmiany w systemie rozgrywek, które miałyby obowiązywać od sezonu 2014/2015. Do najważniejszych z pewnością można zaliczyć:
- możliwości wyrabiania licencji juniorów w Okręgowych Związkach Rugby (wyrobienie licencji w innym OZR będzie się wiązać z podwójną opłatą, a w biurze Związku z potrójną),
- utworzenie regionalnej I ligi rugby zrzeszającej zespoły aktualnie drużyny występujące w I i II lidze oraz powstałe drugie drużyny klubów Ekstraligi i zakończenie rozgrywek fazą play-offs zapewniającą bezpośredni awans do Ekstraligi zwycięzcy rywalizacji, a finaliście prawo gry w barażu z 7 drużyną najwyższego poziomu rozgrywek ligowych,
- rezygnację z okienka transferowego z zastrzeżeniem, że zawodnik może w danym sezonie reprezentować tylko jeden klub w odmianie 15-osobowej, a licencję otrzymuje po spełnieniu wszystkich określonych w przepisach zobowiązań,
- umożliwienie udziału w rozgrywkach juniorów większej liczby kadetów oraz młodzików w kadetach (6 w protokole, trzech na boisku w wymiarze nie większym niż połowa czasu gry),
- zobowiązanie klubów do udziału w minimum czterech turniejach dzieci i młodzieży, by znaleźć się w końcowej klasyfikacji cyklu,
- rozgrywanie minimum 4 turniejów w rugby 7 kadetów i juniorów (organizowanych regionalnie), które wyłaniałyby uczestników turnieju finałowego decydującego o tytule mistrza Polski,
- rozgrywanie minimum 5 regionalnych turniejów w ramach Grand Prix Mistrzostw Polski seniorów 7, wyłaniających 12 najlepszych drużyn, które grałyby w turnieju finałowym,
- rozgrywki Ekstraligi dla 8 drużyn w systemie (mecz i rewanż), a następnie podział na zespoły walczące o miejsca 1-4 i 5-8.
Szczegóły propozycji zostaną dopracowane podczas planowanego w pierwszych miesiącach następnego roku spotkania wiceprezesa ds. sportowych Bogdana Jancena z przedstawicielami Okręgowych Związków Rugby.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.