Szansa na dofinansowanie imprez – 30/12/2013

W związku z ogłoszeniem przez Ministerstwo Sportu i Turystyki konkursu wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu rozwijania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez polskie związki sportowe i ogólnopolskie stowarzyszenia sportowe w ramach projektów:
- organizacja wojewódzkich finałów Igrzysk Młodzieży Szkolnej oraz finałów zawodów dla uczniów gimnazjów i liceów,
- organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży,
Polski Związek Rugby zamierza przygotować stosowny wniosek. Dlatego prosimy o przesyłanie do biura Związku w terminie do 10 stycznia 2014 roku informacji dotyczących organizacji turniejów dla uczniów dzieci i młodzieży.

Priorytetowo traktowane będą projekty (i tylko takie mają szanse na dofinansowanie):
- o zasięgu ogólnopolskim i ponadregionalnym,
- promujące aktywność fizyczną dzieci i młodzieży oraz prozdrowotne, społeczne, edukacyjne i wychowawcze wartości sportu,
- promujące wolontariat w sporcie,
- sprzyjające przeciwdziałaniu agresji, patologiom społecznym i innym zagrożeniom cywilizacyjnym,
- integrujące i angażujące środki finansowe jednostek samorządu terytorialnego, funduszy UE, sponsorów i inne.

Informacja musi zawierać:
- miejsce i ilość uczestników (minimum 200 dla gier zespołowych),
- zasięg przedsięwzięcia,- szczegółowy regulamin i program imprezy,
- preliminarz imprezy wskazujący środki finansowe z innych źródeł w wysokości nie mniejszej niż 20% całości kosztów realizacji zadania.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.