Delegaci spotkają się w Warszawie – 14/02/2014

Nawiązując do wcześniejszych informacji [kliknij] przypominam, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Rugby odbędzie się w dniu 22 lutego 2014 r. w Warszawie o godz. 11.00.

Miejscem spotkania będzie hotel Meksyk znajdujący się na terenie warszawskiej AWF przy ulicy Marymonckiej 34.

Do uprawnionych członków Związku, którzy dokonali zgłoszenia delegatów przesłano wszystkie niezbędne dokumenty związane z tematyką zgromadzenia:
- projekt nowego statutu Związku,
- projekt regulaminu dyscyplinarnego,
- opinię biegłego rewidenta,
- porządek obrad,
- regulamin obrad.

Projekty uwzględniają uwagi zgłoszone przez Departament Kontroli w Ministerstwie Sportu i Turystyki, a zostały  opracowane przez obsługującą Związek Kancelarię Prawa Gospodarczego i Sportowego Dauerman.

Będziemy bardzo wdzięczni jeśli ewentualne uwagi do przedłożonych projektów zostaną zgłoszone drogą mailową do dnia 19 lutego br. co umożliwi ich wstępną analizę i tym samym usprawni przebieg obrad Zgromadzenia.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.