Plan szkolenia juniorów młodszych – 15/03/2014

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Sportu i Turystyki od tego roku akcje byłych kadr wojewódzkich juniorów będą koordynowane i rozliczane przez polskie związki sportowe.

Umowa na realizację tych zadań powinna być podpisana w najbliższych dniach, a plan przewiduje szkolenie 80 zawodników (roczniki 1997-1998) w wymiarze 35 dni.

Dokonany podział miejsc w kadrze B i C na poszczególne województwa uwzględniał:
- liczbę zawodników w szerokiej kadrze U18 w 2013 (ogółem 47 zawodników) oraz zawodników powołanych na akcje reprezentacji w bieżącym roku,
- liczbę drużyn w danym regionie startujących w rozgrywkach kadetów (roczniki 1997-1998),
- klasyfikację województw po OOM w rugby w 2013 roku,
- wykorzystanie miejsc na akcjach OKKW w 2013 roku (odnotowano niepełne wykorzystanie miejsc przez Wielkopolskę i Małopolskę na dwóch akcjach).

W 2013 roku województwo śląskie nie uruchomiło szkolenia w kadrze wojewódzkiej juniorów młodszych, pomimo posiadania 2 miejsc. Z tego względu w 2014 roku Śląsk nie został uwzględniony przy podziale miejsc.

Podział miejsc wygląda następująco (w nawiasie stan w roku 2013):
- Mazowieckie – 23 (21)
- Pomorskie – 17 (15)
- Łódzkie – 13 (12)
- Lubelskie – 10 (10)
- Wielkopolskie – 10 (12)
- Małopolskie – 7 (8)

Podobnie jak w roku ubiegłym planowane są cztery akcje ogólnopolskie w terminach:
15 – 19 kwietnia – (Wielkopolska, przy okazji ME U18) wstępnie Żerków trwa ustalanie szczegółów,
21 – 25 maja – Puławy,
24 – 28 września – Puck,
22 – 26 października – do uzgodnienia.

Odbędzie się także jedna krajowa akcja dla młodzików (roczniki 1999 i 2000) w terminie 4-11 sierpnia w Puławach.

Pozostałe 19 dni szkoleniowych zostanie wykorzystane na organizację szkolenia w OZR-ach, po zaakceptowaniu planów, które trenerzy koordynatorzy winni jak najszybciej przedstawić kierownikowi wyszkolenia, Andrzejowi Kozakowi.

W poszczególnych województwach odpowiedzialni za przygotowanie i realizację planów będą:
Mazowsze – Jakub Seklecki
Pomorskie – Krzysztof Krzewicki
Łódzkie – Marek Maciejewski
Lubelskie – Jacek Zalejarz
Wielkopolskie – Tomasz Kapustka
Małopolska – Leszek Samel

Bookmark the permalink.

Comments are closed.