Nabór do klas z rugby w Gdyni i Łodzi – 19/03/2014

Gimnazjum nr 12 w Gdyni przy ul. Chylońskiej 227 oraz RC Arka Gdynia ogłaszają nabór do klasy sportowej o profilu rugby w roku szkolnym 2014/2015!

Jeśli kochasz sport i interesujesz się rugby musisz do nas dołączyć! Jest w Gdyni szkoła, w której będziesz mógł realizować swoje pasje i zainteresowania. Pod okiem trenerów RC Arka Gdynia, możesz postawić swoje pierwsze kroki w rugby oraz rozwinąć swoje umiejętności. Zajęcia i treningi odbywają się w szkole i na Narodowym Stadionie Rugby.

Więcej informacji nt. klasy sportowej o profilu rugby w Gimnazjum nr 12 udziela trener Paweł Dąbrowski, nr tel. 503 – 832 – 754.
Składanie podań o przyjęcie do klasy pierwszej gimnazjum trwa od 1 marca 2013 r. do 29 maja 2013 r.

Uczniowie, starający się o przyjęcie do gimnazjum, zobowiązani są do dostarczenia:
- wypełnionej ankiety informacyjnej o uczniu,- kopii aktu urodzenia,
- 1 zdjęcia do legitymacji,
- wykazu ocen z pierwszego półrocza,
- świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
- zaświadczenia o wynikach sprawdzianu po VI klasie szkoły podstawowej organizowanego przez OKE.

Więcej informacji o rekrutacji do szkoły i kryteria przyjęcia do klasy sportowej na stronie internetowej gimnazjum: http://www.zs9gdynia.pl/rekrutacja.php i pod nr tel. 503 – 832 – 754.

Nabór do klasy sportowej o profilu rugby prowadzi także Publiczne Gimnazjum nr41 w Łodzi. Tu zajęcia prowadzone będą przez trenera Szymona Walczaka, który jest także trenerem młodzików w BBRC Łódź.
- Uczniowie poza 10 godzinami wychowania fizycznego, będą mogli także kontynuować treningi w klubie sportowym pod okiem trenera Szymona – mówi Zbigniew Grądys prezes BBRC Łódź – Gimnazjum nr 41 słynie także z wysokiego poziomu nauczania dlatego rodzice mogą być pewni, że zapisując dzieci do klasy sportowej zapewnią im także porządną edukację.

Szczegóły rekrutacji oraz zakres zadań testu sprawności ogólnej dostępne są na stronie internetowej szkoły: www.gim41.szkoly.lodz.pl  w zakładce REKRUTACJA.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.