Gdańska konferencja w sprawach sportu – 02/04/2014

W piątek, 11 kwietnia o godzinie 10:00 w Auli Biblioteki Głównej Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się konferencja „Sport w Nowych Wieloletnich Ramach Finansowych” organizowana przez Posła do Parlamentu Europejskiego i Prezesa naszego Związku Jana Kozłowskiego oraz Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka. Patronat nad konferencją objęło Ministerstwo Sportu i Turystyki.

plakat konferencjaKonferencja będzie poświęcona możliwościom wspierania i promocji sportu, zarówno wyczynowego jak i masowego, promocji zdrowia, wyrównywaniu szans dzieci i młodzieży, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz nowym możliwościom wspierania tych działań, jakie otwiera perspektywa finansowa na lata 2014-2020. Uczestnicy konferencji podejmą też debatę na temat popularyzacji programów i polityk UE w zakresie sportu.

Druga część konferencji będzie poświęcona praktycznym wskazówkom dla potencjalnych beneficjentów projektów unijnych zarządzanych z poziomu krajowego, regionalnego i europejskiego.

Mówcami podczas konferencji będą przedstawiciele ministerstw: Pracy i Polityki Społecznej, Infrastruktury i Rozwoju oraz Sportu, a także przedstawiciele organizacji sportowej. Minister Sportu Andrzej Biernat objął konferencję honorowym patronatem. Przedstawiciel Komisji Europejskiej zapozna uczestników z możliwościami ubiegania się o środki unijne na finansowanie projektów sportowych oraz poda konkretne porady, jak przygotować dobrą aplikację.

Więcej informacji oraz formularz rejestracyjny znajduje się na stronie www.jankozlowski.pl. Zapisy trwają do 10 kwietnia.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.