Zmiany w przepisach gry – 10/07/2013

Zgodnie z decyzją IRB od 1 sierpnia br. we wszystkich rozgrywkach prowadzonych na półkuli północnej obowiązywać będą istotne zmiany w przepisach gry dotyczące wiązania młyna – zmiana komend i zachowania I linii.

Lawsd

Szczegóły zmian wraz z filmem wyjaśniającym na stronie http://www.irblaws.com/index.php?domain=16&page=1

Bookmark the permalink.

Comments are closed.