Zmiana terminu WZD! – 15/10/2013

Ze względu na niejednoznaczne opinie prawne i przedstawione stanowisko Ministerstwa Sportu i Turystyki w dniu dzisiejszym Zarząd Związku podjął decyzję o przełożeniu sprawozdawczo-finansowego Walnego Zgromadzenia Delegatów planowanego na 23 listopada br.

Informację o nowym terminie Zgromadzenia i obowiązującej liście delegatów przedstawimy niezwłocznie po rozstrzygnięciu powstałych wątpliwości prawnych.

Dziękujemy wszystkim członkom Związku za przesłanie list delegatów wyłonionych według klucza wyborczego znajdującego się w zatwierdzonym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki statucie przepraszając za wszelkie niedogodności związane ze zmianą terminu planowanego spotkania.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.