Opinia prawna dotycząca WZD – 12/12/2013

Ze względu na powstałe wątpliwości dotyczące organizacji Walnego Zgromadzenia Delegatów Zarząd Związku postanowił wystąpić do Kancelarii prawa gospodarczego i sportowego Dauerman o opinię prawną w przedmiocie oceny prawidłowości metody wyboru delegatów oraz prawnej możliwości zwołania w dniu 23 listopada 2013 r. sprawozdawczo-finansowego Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Związku Rugby.

Na jej podstawie zdecydowano o zmianie formy i terminu najbliższego spotkania przedstawicieli środowiska, które zostaną określone na najbliższym posiedzeniu Zarządu w dniu 20 grudnia br.

Treść opinii [kliknij].

Bookmark the permalink.

Comments are closed.