Nowe kontakty w PZR – 11/07/2013

Informujemy, że w czerwcu nastąpiła zmiana na stanowisku głównego księgowego Związku. Obecnie obowiązki pełni pani Dorota Siwierska, a korespondencję do Niej można kierować na adres d.siwierska@pzrugby.pl.

Uruchomiony został także nowy adres mailowy oficera rozwoju, Krzysztofa Krzewickiego – oficer@pzrugby.pl.

Trzecim nowym kontem mailowym jest adres rzecznik@pzrugby.pl, na który można kierować korespondencję do rzecznika Zarządu Związku, Tomasza Formeli.

Wobec pojawiających się ostatnio przeróżnych domysłów co do przyszłości kadry seniorów w rugby 15-osobowym przygotował On oświadczenie w tej sprawie.

„Zarząd Polskiego Związku Rugby pragnie oświadczyć, że jedyną i słuszną drogą do osiągnięcia sukcesu jest powoływanie jak najlepszych zawodników do kadry Polski.
Wszyscy dotychczas powoływani zawodnicy z Francji i z Polski są reprezentantami tego kraju.
Ich przydatność do gry w kadrze narodowej będzie weryfikowana przez nowo mianowanego trenera, pod uwagę będą brane cechy sportowe jak również poza sportowe.
Zarząd PZR odcina się w ten sposób od wszelkich postaw świadczących o nietolerancji i braku zrozumienia tego stanowiska i potwierdza gotowość do współpracy z najlepszymi.”

Bookmark the permalink.

Comments are closed.